Kursuschef til MARTEC Training Center

Kursuschef til MARTEC Training Center med tiltrædelse snarest mulig, eller senest den 1. marts 2021

 

Som kursuschef får du ansvaret for salget af kurserne og udvikling af MTCs ambitiøse vækststrategi. Du bliver ligeledes ansvarlig for at kursusaktiviteterne afvikles med en kvalitet svarende til det aktuelle høje niveau. Du kommer til at indgå i MARTECs chefgruppe og får ansvar for MTCs bundlinje.

Ansvar
Din opgave bliver til tiltrække nye kunder, samt fastholde og udbygge samarbejdet med de enkelte samarbejds-partnere. Derudover har du en væsentlig opgave inden for planlægning, koordinering og udvikling af afdelingen, så alle kunder, både intern og ekstern, får den samme professionelle behandling. En del af stillingen er også at sikre, at godkendelser og certificeringer, som MTC allerede har opnået, bibeholdes og at nye godkendelser tilvejebringes efter behov.

Driften af ​​MTC sker i tæt samarbejde med MTCs engagere-rede instruktører, HSEQ Manageren, marketingafdelingen samt kursusadministrationen.  

Du får reference til afdelingslederen på Kragholmen og bliver daglig leder for pt. 8 medarbejdere.

Kompetencer
Vi forestiller os at du besidder kompetencer inden for opsøgende B2B salg, er dygtig til at planlægge og struk-turere samt har erfaring med personaleledelse. Du har indsigt i den maritime branche og bør ligeledes har solid kommerciel indsigt. Du kan udarbejde en god kontrakt, til glæde for både kunder og MARTEC. Du har en videregående uddannelse som f.eks. skibsfører, dobbelt skibsofficer eller lignende, gerne kombineret med en kom-merciel overbygning.

Det er en fordel hvis du har kendskab til kursusaktiviteter, herunder kravene til stillinger af standardættende orga-nisationer i det maritime erhverv, offshore industrien samt inden for vindenergisektoren.

Interesseret
Såfremt denne stilling har fanget din interesse, vil vi se frem til at modtage din ansøgning senest d. 10. januar 2021.

Har du uddybende spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
uddannelseschef Kenneth Kirkegaard,
kki@martec.dk , tlf 96208860 eller direktør Pia Ankerstjerne, pan@martec.dk , tlf 96208888.

Om MARTEC

MARTEC er et maritimt og polyteknisk uddannelsescenter, som udbyder alle de maritime uddannelser i Danmark. Uddannelserne spænder fra grunduddannelser til videregående polytekniske og nautiske uddannelser. Institutionen udbyder den grundlæggende maritime uddannelse som Skibsassistent, Martim Student HF & STX (HF-søfart), Skibsmaskinist, Kyst-, Sætte- og Fiskeskipper og Skibsfører konventionel, samt professionsbacheloruddannelserne Skibsfører og Maskinmester. MARTEC-administrator Skoleskibet DANMARK og køre tillige og gennemføre kursusvirksomhed med fokus på certifikatgivende kurser inden for det maritime, offshore, vind- og energiområdet. Mere information på www.martec.dk


Apply now