HSEQ Manager til MARTEC

Som HSEQ Manager bliver du ansvarlig for kvalitetssikring af uddannelser og kurser til erhvervslivet, arbejdsmiljø og sikkerhed samt opgaver relateret til GDPR.

MARTEC har de seneste år gennemført en større strategisk satsning og øget institutionens aktiviteter og uddannelser. Vi har i dag 11 maritime uddannelser og en række efteruddannelseskurser fordelt på institutioner i Skagen, Frederikshavn, Aalborg og Skoleskibet DANMARK. Du bliver en del af en organisation, der har fokus at udvikle fremtidens uddannelser, er ambitiøs og ønsker at understøtte den fortsatte vækst i Danmarks maritime sektor.   

Du får kvalitetsansvaret for en bred palette af kurser og uddannelser, der gennemføres i meget forskelligartede miljøer fx på havnen, i svømmehallen, på Skoleskibet Danmark, i højderedningsbygningen, på værkstederne, på brandskolen, i simulatorer og selvfølgelig i helt almindelige klasselokaler.  Undervisningen er reguleret af forskellige myndigheder så som uddannelses- og forskningsministeriet, søfartsstyrelsen samt energistyrelsen, ligesom at vores kursusafdeling er både GWO- og OPITO certificeret. 

Vi søger en struktureret og energisk person, der har lyst til at bidrage aktivt med at indfri de strategiske, taktiske og operationelle målsætninger for MARTEC og som trives med en alsidig arbejdsdag, hvor 2 dage sjældent er ens.

Ansvarsområder

Som HSEQ manager bliver du overordnet ansvarlig for at kvaliteten er i top på vores uddannelser og kurser, naturligvis i tæt samarbejde med både uddannelsesledelsen på MARTEC og direktionen. Du får blandt andet ansvaret for at:

 • Vedligeholde og udvikle MARTECs kvalitetssystem
 • Vedligeholde og administrere IMPROVE (dokumentstyringssystem)
 • Sikre at MARTECs uddannelser og kurser lever op til de gældende krav og lovgivning
 • Sikre at interne og eksterne audits afholdes kontinuerligt og planmæssigt, samt at der følges op på eventuelle anmærkninger
 • Være primus motor i forbindelse med akkreditering og certificering af kurser
 • Sætte kvalitet på dagorden internt og styre auditørkorps
 • Gennemfører arbejdsmiljø- og sikkerhedsmøder, samt følge op herpå
 • Implementere og følge op på GDPR-procedurer i samarbejde med administrationschefen og ekstern DPO
 • Bidrage til at løse tværinstitutionelle kvalitetsudfordringer, i samarbejde med uddannelsesministeriet, andre maritime institutioner og brancheorganisationer

Såfremt tiden tillader kan der også blive mulighed for at:  

 • Varetage undervisning i HSEQ relaterede emner på MARTECs uddannelser
 • Varetage ISM opgaver for den driftsansvarlige af Skoleskibet DANMARK

Dine kompetencer og erfaring

Vi foretrækker en person med en godkendt auditoruddannelse, der har erfaring som kvalitetsansvarlig.  Du er yderst struktureret og vedholdende i forhold til at sikre at detaljer er på plads og orden.  Du er selvstændig, omgængelig og er i stand til at lede og vejlede organisationen, stå i spidsen og sætte dagsordenen for arbejdet samt i det hele tage bidrage til at kvalitet får den rette fylde i organisationen blandt medarbejdere og studerende.  Du har erfaring fra lignende stilling og/eller har en videregående uddannelse som fx maskinmester/navigatør/ingeniør/akademiker.

For at lykkes i jobbet er det vigtigt/en fordel, at du:

 • har kendskab til STCW-konventionen eller andre regelsæt inden for søfarten
 • har kendskab til institutionsakkreditering og GDPR
 • er dygtig til at formulere dig kort og præcist, på dansk og engelsk, både i skrift og tale
 • kan anvende gængse IT værkstøjer som Word , Excel, Powerpoint mv.
 • at du kan arbejde hurtigt og effektivt og har et højt drive
 • er vant til selv at gennemføre og prioritere dine opgaver

Du får base på adressen Hånbækvej eller Kragholmen i Frederikshavn, men du skal også være klar til at tage til Skagen, auditere på Skoleskibet DANMARK og tage til møder med til vores nationale samarbejdspartnere rundt omkring i Danmark. Du ansættes i en fuldtidsstilling med reference til direktøren. Der vil være gode muligheder for efter-/videreuddannelse. Ansættelse og løn i henhold til kvalifikationer. Tiltrædelse efter aftale.

Interesseret
Ansøgningsfrist 10. februar 2021.  Der gennemføres 2 samtalerunder. Forud for 2. samtalerunde skal ansøgere til stillingerne være indstillet på at gennemføre en personprofil-test.

Har du uddybende spørgsmål til stillingen eller MARTEC i øvrigt, er du velkommen til at kontakte direktør Pia Ankerstjerne, telefon 40 93 0441, eller vicedirektør Brian Thomsen, telefon 20 32 5269.

Ønskede kompetencer
Når du ansøger dette job, vil du blive bedt om at tage stilling til følgende:
 • Kendskabsniveau til WORD
 • Kendskabsniveau til Excel
 • Erfaring fra lignende HSEQ stilling
 • Godkendt auditør-uddannelse
 • STCW kendskab
 • Engelsk niveau - skiftligt
 • Engelsk niveau - mundtligt

Ansøg nu