Kaptajn til Skoleskibet DANMARK

Et helt unikt og spændende job

Skoleskibet DANMARK er et smukt sejlskib fra 1933 og et nationalt klenodie under Prins Joachims protektion. Derudover er det en moderne maritim uddannelsesinstitution og et sejlende ambassadør for det Blå Danmark, der repræsenterer Danmark i mange nationale og internationale sammenhænge.  Vores mangeårige kaptajn har nu valgt at gå på land, hvorfor denne spændende og helt specielle stilling er ledig til besættelse i foråret 2022.

Stillingen
Som skibsfører bliver du leder af Skoleskibet under dets togter, og du skal som leder af den sejlende søfartsskole sørge for sikkerheden og at der sker en vedvarende optimering og udvikling af uddannelsen, sikkerheden og arbejdsmiljøet om bord.

Opdraget tager afsæt i skibsassistentuddannelsens bekendtgørelse, MARTECs kvalitetssystemer samt øvrige skibsrelaterede forordninger.  Som leder af skoleskibet får du i nært samarbejde med MARTEC ansvaret for skibets øvrige opgaver, herunder

  • Skibets daglige drift
  • Ledelsen af skibet som en skole
  • Skibets repræsentative rolle i ind- og udland
  • Skibets budget
  • Skibets planlægning

Personen
Du er selvstændig og selvkontrollerende med en god evne til at rumme andre; fleksibel og alsidig med god evne til at samarbejde; samt nysgerrig med et åbent sind over for nye opgaver og metoder, saglig og sagsorienteret.

Du evner at beslutte, prioritere og koordinere og har samtidigt stor kapacitet og lyst til at håndtere de administrative opgaver, der følger med jobbet.

Du er naturligvis interesseret i at bidrage til at dygtiggøre unge mennesker, så de får øjnene op for en karriere i Det Blå Danmark – og så skal du have både lyst til og evne at være en beleven vært for alle der besøger skibet, uanset om det er den lokale håndværker, ministre eller royale gæster.

Baggrund
Du har gyldigt sønæringsbevis som Skibsfører (STCW II/2), og har erfaring med sejlads af store sejlskibe samt skibe i handelsflåden eller forsvaret.  Du har muligvis suppleret din uddannelsen med en overbygning på master eller kandidat niveau. 

Du er flydende i skrift og tale på både dansk og engelsk. Desuden anvender du ubesværet office-pakken (email, excel, word).

Du er god til at lægge en plan og følge den.

Interesseret
MARTEC har som rederi det overordnede driftsansvar for skibet og ansætter skibets kaptajn på en individuel kontrakt iflg. statens regler herfor.  

Fremsend venligst en begrundet ansøgning samt CV til MARTEC inden den 12. december 2021.  Første samtale gennemføres den 5. januar 2022.  

Ansøgningen bedes bilægges dokumentation for tidligere uddannelse og erhvervserfaring.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Kaptajn Kurt Andersen,  40 14 30 04, Driftsinspektør Pia Nyborg, 40 21 62 74 eller Reder/Direktør Pia Ankerstjerne,  40 93 04 41.

 

 

Om MARTEC
MARTEC er et maritimt og polyteknisk uddannelsescenter, som udbyder alle de maritime uddannelser i Danmark. Uddannelserne spænder fra grunduddannelser til videregående polytekniske og nautiske uddannelser. Institutionen udbyder den grundlæggende maritime uddannelse som Skibsassistent, Maritim Student HF & STX (HF-søfart). Skibsmaskinist, Kyst-, Sætte- og Fiskeskipper og Skibsfører konventionel samt professionsbacheloruddannelserne Skibsfører og Maskinmester. MARTEC administrerer Skoleskibet DANMARK og driver tillige en omfattende kursusvirksomhed med fokus på certifikatgivende kurser inden for det maritime, offshore og vindenergiområdet. Mere information på www.martec.dk


Ansøg nu