Nattevagtvikar

Vikar til vores faste nattevagter søges

Vores mål er at Birkebakken, som er et døgntilbud for børn og unge, skal være et godt hjem for beboerne, hvor vi med en målrettet faglig og professionel indsats imødekommer den enkeltes behov og understøtter mulighederne for livsudfoldelse.

Til at løse den opgave har vi også brug for en indsats om natten. Derfor søger vi vikarer til at dække ind for vores faste personale ved ferier, sygdom m.m.

Du vil blive ansat som tilkaldevikar uden faste timer. Der er dog løbende brug for din hjælp når vores faste nattevagter holder ferie, eller hvis sygdom rammer. På længere sigt vil der måske også være mulighed for faste timer.

Ligeledes vil du også kunne få vikartimer i dag- og aftenvagter, hvor der også er brug for hjælp i ny og næ.

Birkebakken er en døgninstitution for børn og unge med vidtgående og varige funktionsnedsættelser. Der bor pt. 12 børn og unge på Birkebakken. Generelt sover beboerne godt om natten, men de kan i perioder have har ustabil søvnrytme. 
 
Du skal desuden hjælpe med at tage børn op om morgenen.
 
Arbejdstiden ligger fortrinsvis i tidsrummet kl. 22.20 - 7.30
 
Der kræves ingen specifik uddannelse, Birkebakken sørger for instruktion.
 
Birkebakken er en døgninstitution under foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem. Du kan finde yderligere informationer på www.birkebakken.nu
 

Ansøg nu