Undvik omedvetna fördomar och skapa ett starkt och mångsidigt team

Inget mer snack. Vår automatiska plattform gör det möjligt för dig att skippa CVn, undivka omedvetna fördomar och fokusra på kandidaternas faktiska färdigheter och om de passar in i organisationens kultur.

Se mer
eller

Objektiv analys stärker mångfalden

Vår plattform gör det möjligt för din organisation att undvika omedvetna fördomar när man går igenom hundratals standardansökningar. Genom tre olika objektiva analyser, får vi en bättre förståelse för den sökande, dennes kunskaper och värderingar och kan lättare matcha personen med det aktuella teamet.

Läs mer

Objektiv kompetensbedömning

Istället för att du skall behöva leta igenom alla ansökningar efter specifika färdigheter, ber vi kandidaterna göra en självskattning av sina kunskaper, baserat på dina behov.

På det sättet kommer ditt första intryck av personen inte vara ett namn eller en bild - det kommer vara en anonym matchning.

Läs mer

En kulturell matchning är nyckeln till framgång

Förr berodde en mindre lyckad rekrytering ofta på dålig kulturell komapabilitet. Inte nu längre!

Vi erbjuder ett akademiskt grundat kulturtest, där vi lyfter fram de kandidater som faktiskt passar in i ditt team.

Läs mer

Klan
Adhokrati
Hierarki
Marknad

Personlighet spelar roll

Personlig karaktär spelar stol roll i sökandet efter rätt match.

Genom vår egen, optimerade version av det välkända personlighetstestet, DISC, matchar vi kandidaternas DISC-profil med vad teamet behöver. Och om du redan använder ett annat personlighetstest kan det användas som ett tillägg. Detta bidrar till att optimera din process och få en lyckad rekrytering.

Läs mer

Hvem er det rigtige match?

Vill du höra mer?

Låt oss diskutera dina rekryteringsbehov och visa dig alla våra revolutionerande funktioner.


Se mer
eller