Kulturell matchning är nyckeln till en lyckad anställning

Att anställa fel person blir dyrt för organisation. Förutom löner, kostar det dessutom tid och resurser att anställa, avskeda och anställa igen. Detta kan mycket väl vara en kostnad som företaget aldrig får tillbaka, eftersom det inte finns personal på den aktuella posten, som kan generera inkomst under tiden. På det stora hela kommer en misslyckad anställning sannolikt ha en negativ inverkan på företagets rykte och produktivitet.

En av de vanligaste orsakerna till en misslyckad rekrytering är att det saknas  kulturell kompatibilitet. Du behöver se till att medarbetarnas värderingar och betéende stämmer överens med arbetsgivarens värdegrund och företagskultur. En anställd som inte delar företagets kultur kan inte heller förväntas agera enligt den. Därför kan det lätt bli rörigt, även om personen i fråga är både kunnig och erfaren.

Första steget i att anställa med kulturell anpassning, är att formulera vilka värderingar, normer och betéenden som definierar arbetsplatsen. När du rekryterar via Talent Attract ökar vi dina chanser att nå kulturell kompatibilitet. Vi gör det med hjälp av vårt akademiskt förankrade kulturtest, där vi lyfter fram kandidater som är kulturellt anpassade till ditt team.

Testet baseras på Tthe Competing Values Framework. I den här modellen kan företagskulturen översättas till den dagliga verksamheten och du får en visuell bild av företagskulturen. Detta kan göras på gruppnivå eller på företagsnivå. För att få denna inblick i företagskulturen ber vi några av teamkollegorna samt chefen att fylla i ett företagskulturformulär. Där finns frågor, både kring företagskulturen i dagsläget och kring  önskemål om framtida företagskultur.

Så fort din företagskultur är definierad kan du börja matcha den mot potentiella kandidater för tjänsten.

Vill du höra mer?

Låt oss diskutera dina rekryteringsbehov och visa dig alla våra revolutionerande funktioner.


Se mer
eller