Personlighet spelar roll

Personlighetstest är ganska vanligt i rekryteringsprocesser nu för tiden, men Talent Attract har optimerat flödet. Istället för att testa kandidaterna långt fram i processen, har vi gjort det möjligt för dig att stämma av personens lämplighet innan du ens tittat på ansökningarna. Smidigt eller hur?

Personliga egenskaper är enormt viktiga när du letar efter rätt person för en tjänst. Personligheter kan inte klassas som varken bra eller dåliga - men olika arbetslag och olika uppgifter kräver olika personligheter. Till exempel kanske du behöver en säljare som motiveras av grupptillhörighet och laganda, eller också vill du ha en säljare som jobbar bäst ensam. Personlighetsdragen du letar efter bör i högsta grad anpassas efter den aktuella tjänsten. Vilka uppgifter ingår och hur hanteras de? Att fokusera på mjuka egenskaper, som personlig karaktär, spelar enormt stor roll.

Personlighetstestet vi använder är vår egen, optimerade, version av det välkända testet DISC. Du kan läsa mer om testet nedan.

Vad är DISC?

DISC är ett personligt bedömningsverktyg för att förbättra lagarbete, kommunikation och produktivitet i organisationen. Det ger oss ett gemensamt språk, som hjälper oss att lättare förstå varandra och de vi interagerar med.

Personlighet, entusiasm och motivation spelar enormt stor roll när du skall avgöra om en person är rätt för arbetsplatsen. Denna kunskap bidrar till ökad mångfald, färre konflikter och bättre arbetsrelationer.

DISC är en akronym för de fyra huvudsakliga personlighetsprofilerna som beskrivs i DISC-modellen: Dominance, Influence, Steadiness och  Conscientiousness.

  • Personer med en D-profil tenderar att vara självsäkra och lägga vikten på det slutliga resultatet.
    Personer med en I-profil  tenderar att vara mer öppna, lägga fokus på relationer och vill gärna påverka eller övertala andra.
  • Personer med S-profil tenderar att vara pålitliga, med fokus på samarbete och trevlig stämning.
  • Personer med en C-profil tenderar att fokusera på kvalitet, noggrannhet, expertis och fakta.

Testets resultat ger en hint om personens relativt konstanta beteendemönster. Det innebär inte att en viss kandidat bara passar in under en rubrik, alla människor har lite olika beteende, men en del mönster är vanligare och mer uppenbara än andra.

Bara för att en person har en utpräglad D-profil, innebär inte det att inte personen även kan ha drag av S-profilen osv. Det beror på situation.

Vill du höra mer?

Låt oss diskutera dina rekryteringsbehov och visa dig alla våra revolutionerande funktioner.


Se mer
eller