Objective Skill Ranking

Kompetensbedömning eller kompetensutvärdering är den vanligaste och mest använda metoden för att identifiera talanger. Men i urvalsprocessen kan det vara svårt att avgöra vem som faktiskt har de kunskaper som krävs och vem som bara har ett snyggt CV. Det kan vara en tidskrävande uppgift - och det kan lätt leda till att man missar kandidater, bara för att deras CV inte stack ut ur mängden.

Vår plattform gör det möjligt för dig att be kandidaterna fylla i en kompetensutvärdering för relevanta kunskaper direkt när de söker jobbet. Därmed kommer systemet sortera och rangordna kandidaterna åt dig, baserat på vem som bäst matchar den önskade kompetensen. Vi kallar det Objective Skill Ranking, eftersom det inte kommer vara ditt första intryck av ett CV som avgör om kandidaten passar för tjänsten eller ej.

Vi delar upp kompetenserna i mjuka och hårda. Det kan handla om kunskap, kvalifikationer, erfarenhet, beteende m.m., som manifesteras i kandidatens uppträdande. Skillnaden på kompetens och kvalifikation är att kompetens är något du kan och har erfarenhet av, kvalifikation är något du lärt dig, men inte nödvändigtvis har så mycket erfarenhet av. Om du klarar förarprovet t.ex, är du  en kvalificerad bilförare, men det är först när du haft körkortet ett tag du kan kalla dig en duktig bilförare. Samma sak om du är nyexaminerad lärare, du är behörig att undervisa, men det innebär inte nödvändigtvis att du är bra på det.

Att identifiera rätt kompetens är avgörande när du skall sätta upp kriterier och beskriva förväntningarna på en viss tjänst. Det är viktigt att välja ut endast de som har rätt kompetens bland hundratals ansökningar.

Det är avgörande att kunna identifiera rätt kompetens när man anställer personal. Det är viktigt att komma ihåg att det behövs flera kunskaper och förmågor för varje position. Genom att skriva arbetsbeskrivningar kommer snabbguider att göra jobbanalys-processen enklare. I allmänhet kan dessa 10 kompetensområden vara användbara när du skall identifiera rätt kompetens:

  1. Beslutsnivå och ansvarsområden
  2. Ledarskapskunskaper
  3. Nivå av kundkontakt
  4. Planering och schemaläggning
  5. Kompetens- och kunskapsnivå
  6. Administrativa färdigheter
  7. Kommunikationsförmåga
  8. Kvalifikationer/kurser/utbildningar/certifikat
  9. Problemidentifiering och lösning
  10. Analytisk förmåga

När ni använder Talent Attracts Objective Skill Ranking-system, måste alla sökande förhålla sig specifikt till just de kompetenser ni letar efter. Detta gör urvalsprocessen mer effektiv, ni sparar tid och höjer genomsnittsnivån på de kandidater ni sedan väljer att gå vidare med.

Vill du höra mer?

Låt oss diskutera dina rekryteringsbehov och visa dig alla våra revolutionerande funktioner.


Se mer
eller