Et kultur-match sikrer en bedre ansættelse

Fejlansættelser er dyre for organisationen. Ud over lønninger til uegnede medarbejder, koster de mange elementer, der indgår i en ansættelse din virksomhed tid og ressourcer. Dette kan være fyringen, genansættelse, tabt omsætning fordi medarbejderen ikke er i stand til at generere indtægter, omkostningerne ved en ny introproces osv. Alt i alt vil en fejlansættelse slide på din virksomheds produktivitet, omdømme og medarbejdere og ledere.

En af de bagvedliggende årsager til dårlige ansættelser kan være, at der er et kulturelt mis-match. Det er den rekrutteringsansvarliges ansvar sikre at nyansattes værdier og præference for arbejdskultur stemmer overens med arbejdsgivers kerneværdier og organisationskultur. Så selvom deres kompetencer er de helt rette, vil en medarbejder der ikke er kulturelt tilpasset, få det svært ved at indgå i den nye kultur.

Det første skridt, for at sikre et kulturelt match, er at formulere de værdier, normer og praksis, der definerer organisationen og specielt den enhed, der ansættes til.

Ved at bruge Talent Attracts system, øger vi dine muligheder for sikre dette kulturelle match. Vi gør dette gennem vores forskningsbaserede og validerede kulturtest, hvor vi fremhæver kandidater, der er kulturelt tilpasset den ansættende enhed. Du får et visuelt billede af virksomhedskulturen og kandidatens præference for en arbejdskultur.

I praksis betyder det at kandidaten/kandidaterne udfylder en kulturtest, og det samme gør ansættende leder og udvalgte medarbejdere. Det pba. af svarene fra testen at man kan se, hvor godt matchet er.

På den måde kan du, hurtigt og effektivt, få et overblik om der er et kulturelt match, der kan sikre en langt større kvalitet i ansættelsen, og dermed undgå de mange omkostninger, der er ved en fejlansættelse.

Vil du høre mere?

Lad os diskutere dine rekrutteringsbehov og vise dig alle vores revolutionerende funktioner.


Se mere
eller