Priser

Vores prismodel er optimeret til dine behov.
Har du nogle spørgsmål? Kontakt os endelig!

Årligt
Månedligt
Anbefalet
pr. måned
faktureret årligt faktureret månedligt
efter aftale
fra €2000/år
Inkluderer alt i {{ plans[index - 1].name }}, plus Inkluderer
Kom igang Kontakt os
pr. måned
faktureret årligt faktureret månedligt
efter aftale
fra €2000/år
Inkluderer alt i {{ plans[index - 1].name }}, plus Inkluderer
Ubegrænset Nej