Objective Skill Ranking

Kompetencevurdering er den mest almindelige og anerkendte metode til at identificere de rette kandidater. I screeningsprocessen kan det være svært at identificere, hvem der faktisk har de ønskede færdigheder og hvem der bare er gode til at lave et flot CV. At finde de helt rigtige kandidater kan være en tidskrævende proces - og det kan let resultere i man overser de mest kompetente, blot fordi deres CV ikke var så i øjenfaldende.

Vores platform gør det muligt at kræve, at kandidaten udfylder vores fleksible kompetencevurderingsskema, når vedkommende søger jobbet. På denne måde vil systemet sortere og rangordne kandidaterne for dig, og placere dem med det bedste match, øverst på din  kandidatliste, i henhold til de kompetencer, der kræves for at kunne bestride stillingen.

Vi kalder dette ”Objective Skill Ranking”, da det ikke er det hurtige og subjektive skøn der vurderer om kandidaten er egnet til jobbet.

Vi deler kompetencer op i bløde og hårde kompetencer. Det kan være viden, kvalifikationer, erfaring, adfærd osv. der manifesteres i kandidatens adfærd. Forskellen på en kompetence og en kvalifikation er at ”kompetence” er noget du kan og har erfaring med. En kvalifikation er noget du har lært, men ikke nødvendigvis har den store erfaring med endnu. For eksempel, hvis du lige har bestået køreprøven, så er du kvalificeret til at køre bil, men du er nok ikke den mest kompetence bilist, grundet manglende erfaring. Eller, hvis du netop har bestået læreruddannelsen på seminariet, så er du kvalificeret til at undervise, men du er ikke nødvendigvis specielt kompetent, grundet manglende erfaring.

Der er ekstremt vigtigt få identificeret netop de kompetencer, der kræves af kandidaten, når I slår et job op. Og endnu mere vigtigt at I kan få øje på netop disse kompetencer, blandt de måske hundredvis af CV’er, der kommer ind med ansøgningerne.

Så det gælder om at være skarpe når I laver jeres jobopslag. Dette gøres lettest ved at man løbende opdaterer jobbeskrivelserne for de forskellige stillinger i virksomheden. Det gør selve jobanalysen lettere. Overordnet set kan man se på disse 10 kompetenceområder, når man vil finde frem til, hvilke kompetencer kandidaten skal være i besiddelse af.

  1. Færdigheder, viden og erfaring
  2. Ledelsesmæssige færdigheder
  3. Beslutningsniveau og ansvarsområder
  4. Niveau for kundekontakt
  5. Planlægning og koordination
  6. Administrative færdigheder
  7. Kommunikative evner
  8. Kvalifikationer / kurser / uddannelse / certificeringer
  9. Projektarbejde/ledelse
  10. Analytiske færdigheder

Ved at bruge Talent Attracts Objective Skill Ranking system skal alle ansøgere forholde sig til netop de kompetencer I søger. Dette gør jeres screeningsproces mere effektiv, I sparer tid og kvaliteten af de kandidater I tager ind til en samtale er højere.

Vil du høre mere?

Lad os diskutere dine rekrutteringsbehov og vise dig alle vores revolutionerende funktioner.


Se mere
eller