Personlighed gør en forskel

Personlighed er helheden af de centrale og forholdsvis varige egenskaber hos os mennesker, der karakteriserer vores væremåde. Når du søger efter det rigtige match til en ny stilling, spiller en den nye medarbejders personlighed en stor rolle. Ingen personlighedstræk kan karakteriseres som gode eller dårlige – Men alt efter teamets sammensætning og opgave, kan der være nogle personlighedstræk, der matcher teamet bedre end andre.

Man kan eksempelvis have præferencer for en medarbejder, der er motiveret af teamwork og fællesskab, eller måske foretrækker du en medarbejder, der er motiveret af fordybelse og gerne arbejder alene. Så kandidatens personlighedstræk bør hænge sammen med konkrete rammer og opgaver. Derfor spiller personligheden en stor rolle, og har en stor indflydelse på trivslen og de resultater, der bliver skabt.

Personlighedstest er ret almindelige i rekrutteringsprocessen. Hos Talent Attract har vi optimeret flowet., så i stedet for at teste sent i processen giver vi dig mulighed for at se, om der er en personlighedsmatch, allerede når I modtager ansøgningen. Vi bruger vores egen DISC test og alt efter hvilket abonnement du tegner, så er den inkluderet i den månedlige pris. Du kan læse mere om testen nedenfor.

Hvad er DISC?

DISC er et analyseværktøj til at vurdere og forudse adfærd. Denne indsigt kan være med at forbedre teamwork, kommunikation og produktivitet i organisationen. Det giver et fælles sprog, der hjælper os med at forstå hinanden og dem, vi interagerer med.

Derudover kan en personlighedsprofil spille en væsentlig rolle i beslutningen om, hvorvidt en kandidat har den adfærd og motivation, som ansættelsesteamet leder efter. Denne viden kan hjælpe med at skabe mere forskelligartede teams og reducere konflikter samt forbedre arbejdsforhold.

DISC er et akronym for de fire arketyper i test: (D)ominance, (i)nfluence, (S)teadiness and (C)onscientiousness – (Dominans, Indflydelse, stabilitet og samvittighedsfuldhed.)

  • Personer med en D-profil har tendens til at være selvsikre og lægge vægt på resultater på bundlinjen.
  • Personer med en I-profil har tendens til at være mere åbne, have fokus på relationen og har et ønske om at påvirke eller overtale andre.
  • Personer med en S-profil har tendens til at være pålidelige, have fokus på samarbejde og den gode stemning.
  • Personer med en C-profil har tendens til at lægge vægt på kvalitet, nøjagtighed, ekspertise og fakta.

Resultatet af en test giver en indikation af de adfærdsmæssige træk, der er relativt konstante, hos den enkelte kandidat. Dette betyder ikke, at kandidaten kun passer ind i én arketype. Alle mennesker har forskellige adfærdstræk, men nogle er mere almindelige og kommer tydeligere til udtryk end andre.

Fordi en kandidat har en udpræget D-profil, betyder dette ikke, at kandidaten ikke kan have adfærdsmæssige træk, der passer mere til S-profilen osv. Det hele afhænger af situationen.

Vil du høre mere?

Lad os diskutere dine rekrutteringsbehov og vise dig alle vores revolutionerende funktioner.


Se mere
eller